Terjemahan Arsip Foto BESLUIT No. 13


Terjemahan Arsip Foto BESLUIT No. 13

 

Diterjemahkan oleh :

Sofyan Effendi.S.Th.I

Penerjemah Ahli Pertama

NIP. 199010202015031003

 

Teks Sumber

Teks Terjemahan

... (Ontvangen bij) den Redacteur

Afgedaan door               idem

Geresumeerd door        idem

 

(Ontvangen bij den Gouv. Secretaris)

Afgedaan door hem

 

Ag: 165 69/13

Afd. III/A

BESLUIT

No. 13

Buitenzorg den 4de Juni 1913

 

GEARRESTEERD

 

Gelet op de besluiten van 28 Mei

en 31 Mei 1913 Nos 1 en 3

Gelezen het rapport van den Directeur van Onderwijs en Eeredienst van 31 Mei 1913 No. 8866;

Is goedgevonden en verstaan:

Te belasten met de waarneming der betrekking van onderwijzer bij de Opleidingsschool voor Inlandsche ambtenaren te

 1. Bandoeng,
 2. Magelang,
 3. Serang,

a. b. c. op de daartoe staande bezoldiging van

f 225 (twee honderd vijf en twintig gulden) ‘s maands en de verder aan die betrekking verbonden wettige voordeelen,

 1. W. J. Woittiez,
 2. A. F. J. Metzelaar,
 3. J. H. De Groot,

 

a. b. c.

Diterima oleh Petugas Pencatat

Dibaca oleh       idem

Diringkas oleh    idem

 

(Diterima oleh Sekretaris Gubernur)

Dibaca oleh Sekretaris Gubernur

 

Ag: 165 69/13

Dept. III/A

KEPUTUSAN

No. 13

Bogor, 4 Juni 1913

 

DITAHAN

 

Mengingat Keputusan tanggal 28 Mei dan 31 Mei No. 1 dan 3.

Menimbang Laporan Direktur Pendidikan dan Peribadatan tanggal 31 mei 1913 No. 8866;

Memutuskan:

Menugaskan pekerjaan sebagai pengajar OSVIA (Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil) di

 

 1. Bandung,
 2. Magelang,
 3. Serang,

sehubungan dengan hal itu, dibayarkan gaji kepada a. b. c.  gaji f 225 (dua ratus dua puluh lima gulden) per bulan, dan selanjutnya diberikan tambahan lainnya yang sah,       

 1. W. J. Woittiez,
 2. A. F. J. Metzelaar,
 3. J. H. De Groot,

 

a. b. c.

 

 

 

 

 

 


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan