Terjemahan "GEARRESTEERD"


BESLUIT

NO. 70

GEARRESTEERD

 

Bandoeng, den 15 Januari 19--

 

Gelet op artikel 5 van het besluit van 29 Februari 1912 No. 54;

Gelezen het rapport van den Directeur van Onderwijs en Eeredienst van 6 Desember 1912 No. 19915;

Is goedgevonden en verstaan:

Machtiging te verleenen om ten behoeve van elke der Opleidingsscholen voor Inlandsche Ambtenaren te Bandoeng, Magelang, Probolinggo, Serang, Madiun en Blitar voor onderhoud en aanvulling van de benoodigdheden voor het onderwijs in de kennis der natuur en de beginselen der landbouwkunde te beschikken over een som van f 200 (twee honderd gulden) ‘s jaars.

 

Extract: Dir. O.E.,

Dir. Fin.,

Alg.  Rek.,

Res. Preanger-Reg.,

Res. Kados

Res. Pasoeroean

Res. Bantam  

 
 
 
KEPUTUSAN
NO. 70
DITETAPKAN
Bandung, 15 Januari 19--
Mengingat Pasal 5 dari Keputusan tanggal 29 Februari 1912 No. 54;
Menimbang laporan Direktur Pendidikan dan Agama tanggal 6 Desember 1912
No. 19915;
Memutuskan:
Memberikan kuasa untuk mengeluarkan dana sebesar f 200 (200 gulden) pada tahun
ini bagi kebutuhan masing-masing Sekolah Pendidikan Pejabat Pribumi (OSVIA) di
Bandung, Magelang, Probolinggo, Serang, Madiun dan Blitar untuk mendukung dan
melengkapi sarana pendidikan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pertanian.
Kutipan: Direktur Pendidikan dan
Agama,
Dirirektur Keuangan,
Alg. Rek.,
Residen Regensi Preanger,
Residen Kados
Residen Pasoeroean
Residen Bantam
 
 
 
Diterjemahkan oleh Sopyan 

Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan